Warunki w pracy sprawiają, że należy uwzględniać wiele czynników. Oprócz tych powszechnie znanych należy również poważnie podchodzić do kwestii występującego w niej stresu. Kwestia ta jest szczególnie ważna i problematyczna i co ważne może mieć poważne konsekwencje. Wszystko to sprawia, że pracodawca powinien zadbać o zmniejszenie sytuacji powodujących stres, jak również zaproponować szkolenia i kursy, które wskażą jak minimalizować poziom stresu u pracowników. Skutki stresu wśród pracowników widać między innymi w zachowaniu załogi, kontaktach interpersonalnych a nawet w zdrowiu poszczególnych osób i bezpieczeństwie. Powoduje to nie tylko stany depresyjne, agresję, jak również problemy z żołądkiem, spadkiem odporności i innych niekiedy indywidualnych efektów. Stres w pracy jest generalnie znany od dawna i ma również poważne konsekwencje wpływając na wydajność oraz precyzję poszczególnych obowiązków pracowników. Minimalizując takie negatywne skutki, za sprawą szkoleń, lub w inny sposób można stworzyć bardziej sprawny zespół i kadrę odnoszącą większą skuteczność oraz wydajność.